Handskrift 125. Lektor Alf W Axelsons arkiv (1925-2007 )

Foto:  Alf W Axelsson

Alf Axelson har i nästan 50 år publicerat böcker och artiklar om Pitebygden och Norrbotten, bland de mer uppmärksammade verken är: Munksundsindustrierna 1861-1961 (1961), Rosfors bruk (1975), Långviks glasbruk (1983), Ur Piteå stads historia I och II (1999).

Axelson har också varit en flitig skribent i norrbottniska dagstidningar främst då i Piteå Tidningen där det gedigna kunnandet om Pitebygdens- och Norrbottens historia har kommit i dagen. Alf W. Axelson har bland annat belönats med Norrlandsförbundets Olof Högbergsplakett för sin historiska forskning.