Handskrift 126. Professor Karl Müllers arkiv (1919-2005)

Bild. Handskrift 126

Karl Kurt Müller föddes i Tyskland 1919. Han disputerade 1952 i Kiel på en avhandling som behandlade en fiskeribiologisk undersökning av floden Fulda.

Direkt efter disputationen anställdes han av Fiskeristyrelsen (numera Fiskeriverket). Müller har genom åren publicerat ett antal artiklar ang. fisk och fiskeribiologi i svenska och tyska vetenskapliga tidskrifter.

Förteckning