Handskrift 127. Universitetslektor Jörg Lindners arkiv (1941-)

Bild. Handskrift 127

Jörg Lindner föddes i Berlin, i den del som efter 1945 blev Östberlin. I samband med bygget av Berlinmuren flydde han 1962 till Västberlin och 1967 kom han till Sverige. Han bodde under tre år i Linköping, där han började sina studier i historia vid Linköpings universitet, innan han 1970 kom till Umeå.

1988 la han fram sin doktorsavhandling med titeln ”Den svenska Tysklandshjälpen 1945-1954”. Under sin tid vid Umeå universitet har Jörg Lindner haft ett flertal uppdrag inom historiska institutionen och humanistiska fakulteten.