Handskrift 129. Professor Jan Ekstedts arkiv (1931 - 2018)

Bild. Handskrift 129

Jan Ekstedt - professor em. i neurologi - var verksam vid Umeå universitet åren 1974-1996. Han föddes i Jönköping 1931, studerade till läkare och tog läkarexamen 1959. Medicine doktor blev han vid Uppsala universitet 1964 med en avhandling om elektromyografisk avledningsteknik, en teknik användbar inom framförallt neurologin.

Ekstedt arbetade under åren 1956-1967 vid Farmakologiska institutionen vid Uppsala universitet och var 1967-1970 forskningschef vid Pharmacia i Uppsala. 1974 kom Jan Ekstedt till Umeå där han 1977 blev professor vid Institutionen för neurologi, en tjänst han innehade fram till sin pensionering.