Handskrift 130. Länsbibliotekarie Elsi Ekstedts arkiv (1931-2008)

Bild. Handskrift 130

Elsi Ekstedt föddes i Jönköping 1931 och har sedan slutet av 1950-talet arbetat som bibliotekarie.

Efter arbeten vid bl.a. Carolina Rediviva och Uppsala stadsbibliotek kom Elsi Ekstedt 1974 till Umeå där blev hon blev länsbibliotekarie och ansvarig för länsbiblioteksverksamheten i Västerbotten.