Akademiska uppsatser författade av Elsi Ekstedt

1980-1992
Konflikt i Jörn. Motsättningar mellan syndikalister och en trävarufirma i Västerbotten 1932-1935 (1980)
En kängurus inhopp i konstdebatten i Umeå (1982)
Bibliotek i Västerbotten (1985)
Anders Andersson i Tavelsjö. Riksdagsman i bondeståndet 1769-1792 (även klipp och andra handlingar kring uppsatsen) (1985)
Carl Magnus Lindqvist. Konstnären - människoskildraren - porträttmålaren (1992)

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Volym: 
130:6

Innehåll i volym 130:6

Länsbibliotekarie Elsi Ekstedts arkiv