Utförlig arkivinformation

Handskrift 130. Länsbibliotekarie Elsi Ekstedts arkiv (1931-2008)

Bild. Handskrift 130

Elsi Ekstedt föddes i Jönköping 1931 och har sedan slutet av 1950-talet arbetat som bibliotekarie. Efter arbeten vid bl.a. Carolina Rediviva och Uppsala stadsbibliotek kom Elsi Ekstedt 1974 till Umeå där blev hon blev länsbibliotekarie och ansvarig för länsbiblioteksverksamheten i Västerbotten.

Elsi Ekstedt har under sin tid som länsbibliotekarie bl.a. verkat för en bibliotekarieutbildning i Norrland, inrättandet av ett depåbibliotek i Umeå samt varit delaktig i tillkomsten av SVAR (Svensk Arkivinformation i Ramsele). Elsi Ekstedt har tilldelats ett flertal priser för sitt engagemang inom folkbildning och kultur och blev 1999 hedersdoktor vid Umeå universitet.

Det arkiv som Elsi Ekstedt lämnat till Forskningsarkivet består främst av manuskript och sammanställningar av artiklar och uppsatser som hon skrivit. Även samlade artiklar kring Elsi Ekstedt verksamhet inom biblioteks- och arkivvärlden ingår i arkivet.

Arkivet upprättat av Göran Larsson, 2008-06-12