Utredningar och rapporter kring bibliotek och arkiv där Elsi Ekstedt medverkat

1978-2002, u å
Bibliotek i glesbygd, Mikrofilmade arkivalier i folkbiblioteken, Norrländsk bibliografi, Regional biblioteksverksamhet i Västerbottens län, SVAR. Svensk Arkivinformation i Ramsele. Utredning om sjukhusbiblioteken m fl.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Volym: 
130:5

Innehåll i volym 130:5