Handskrift 132. Professor Sigurd Fries arkiv (1924-2013)

Sigurd Fries föddes i Stockholm 1924. Han disputerade i ämnet nordiska språk vid Uppsala universitet 1957 med avhandlingen Studier över nordiska trädnamn. Sigurd Fries akademiska forskning kom till stor del att handla om dialektologi, namnforskning och språkhistoria. Som son och sonson till botaniker kom han att särskilt ägna sig åt forskning kring svenska växtnamn.
1969 utnämndes han till professor i svenska språket, särskilt nusvenska, vid Umeå universitet. En professorstjänst som han kom att inneha fram till sin pensionering 1988.