Handskrift 133. Översättaren och prästen Ingegerd Fries arkiv (1921-2016)

Foto: Roland Berggren

Ingegerd Fries var dotter till H.S. Nyberg, professor i semitiska språk vid Uppsala universitet. Hon kom själv att studera språk och tog 1945 en fil.mag. i latin, grekiska och klassisk fornkunskap. Efter några år på Island återvände hon i början på 1950-talet till Sverige där hon gifte sig med språkvetaren Sigurd Fries. Hon kom under många år att arbeta som översättare av isländsk litteratur, bl.a. med översättningar av Nobelpristagaren Halldór Laxness verk.

1970 flyttade Ingegerd med sin familj till Umeå där maken Sigurd utsetts till professor i svenska språket vid Umeå universitet. I Umeå undervisade hon bl.a. i isländska på universitetet samt författade en lärobok i nutida isländska.

1985 - vid 64 års ålder - prästvigdes Ingegerd Fries och kom under några år att verka som kyrkoadjunkt i Umeå stadsförsamling.
År 2003 utsågs Ingegerd Fries till filosofie hedersdoktor vid humanistiska fakulteten vid Umeå universitet.