Handskrift 134. Författaren och dagboksskrivaren, Fil. Dr. Rut Berggrens arkiv (1918-2008)

Rut Berggren disputerade vid 69 års ålder inom ämnet idéhistoria med en avhandling om en av den svenska arbetarrörelsens stora pionjärer, Kata Dalström. Fyra år senare utkom Rut med en biografi över fenomenet Kata Dalström - fru och agitator.

Efter ytterligare en bokutgivning behandlande hennes barndoms trakter, Forsbacka bruk, fick Berggren till slut igenom utgivningen av de dagböcker hon skrivit sedan 16 års ålder.