Handskrift 137. Skogschef Sven Dillners arkiv (1899-1970)

Bild. Handskrift 137

Sven Dillner föddes i Stockholm och efter läroverksexamen 1918 började Dillner på Kungliga Skogshögskolan där han 1924 tog  jägmästarexamen. 1926 anställdes Sven Dillner av Mo & Domsjö AB och då på företagets förvaltning i Lycksele. År 1949 skedde en omorganisation inom koncernen varvid familjen bosatte sig i Umeå. Sven Dillner blev biträdande skogschef inom koncernens norra region, en tjänst som han innehade till sin pensionering 1964.

Arkivet efter Sven Dillner innehåller en nästan komplett serie kassaböcker förda från mitten av 1920-talet fram till Dillners död 1970.