Handskrift 138. Handlingar från Svenska skolmuseet

Bild. Handskrift 138

Östermalms arbetsstuga u.å.

Svenska skolmuseet grundades 1908 och hade lokaler i Skolöverstyrelsens byggnad på Hantverkargatan i Stockholm. Här fanns samlingar av undervisningsmaterial och skolinventarier.

Skolmuseet hade både en uppgift att förmedla information om modernt pedagogiskt material såväl som att skapa en skolhistorisk samling.

Förteckning