Utförlig arkivinformation

Handskrift 138. Handlingar från Svenska skolmuseet

Bild. Handskrift 138

Östermalms arbetsstuga u.å.

Svenska skolmuseet grundades 1908 och hade lokaler i Skolöverstyrelsens byggnad på Hantverkargatan i Stockholm. Här fanns samlingar av undervisningsmaterial och skolinventarier. Skolmuseet hade både en uppgift att förmedla information om modernt pedagogiskt material såväl som att skapa en skolhistorisk samling. Verksamheten bedrevs genom statliga anslag samt bidrag från Stockholms stad och Sällskapet för folkundervisningens befrämjande.
Svenska skolmuseets verksamhet upphörde 1966 och delar av deras samlingar överfördes då till Nordiska museet.

Från den skolhistoriska samlingen vid Svenska skolmuseet har till Umeå universitetsbibliotek överförts diverse handlingar som nu samlats i ett eget arkiv. Materialet består främst av betyg, fotografier, handskrifter och undervisningsmaterial. Handlingarna är i huvudsak från 1800-talet eller tidigt 1900-tal.
Vid Nordiska museets arkiv finns ytterligare arkivmaterial från Svenska skolmuseet och dess verksamhet.

Arkivet upprättat av Göran Larsson, 2008-08-28