Handskrift 14. Westerbottens Regementes rulla 1821

Kongl. Westerbottns Regementes rulla på officerare och andre embetsmän, underofficerare och betjente vid staben och vid hvart compagnie. År 1821.