Handskrift 140. Författaren Elfred Berggrens arkiv (1900-1932)

Bild. Handskrift 140

1932 utgavs postumt Elfred Berggrens första roman Robotarnas gud, en roman som Berggren skrev under sitt sista levnadsår. Robotarnas gud fick stor genomslagskraft och räknas idag som en av Sveriges första science fiction-romaner.

Elfred Berggrens liv blev kort. Han avled i TBC på Österåsens sanatorium drygt 30 år gammal. Han växte upp i Piteå i början av 1900-talet och utbildade sig vid KTH till bergsingenjör. Under sin militärtjänst i Östersund 1924 drabbades han av TBC och kom att tillbringa många år av sitt resterande liv vid Österåsens sanatorium.