Handskrift 141. Professor Svante Wolds arkiv (1941-)

1971 disputerade Svante Wold i organisk kemi och blev 1986 professor i kemometri vid Umeå universitet. Tillsammans med ett antal kollegor vid organisk kemiska institutionen, etablerade Wold 1987 företaget Umetrics.

Efter sin doktorsavhandling vistades Wold under ett par år som utbytesforskare vid amerikanska universitet. Under sina år i USA utvecklade han den nya metoden att med statistik bearbeta stora kemiska datamängder - kemometri. 1986 blev Svante Wold professor i kemometri vid Umeå universitet.