Utförlig arkivinformation

Handskrift 141. Professor Svante Wolds arkiv (1941-)


Svante Wold föddes i Stockholm 1941 och inledde sina akademiska studier i kemi, matematik och statistik vid Uppsala universitet. 1966 fortsatte han sina studier och forskning vid den då nystartade kemiska institutionen vid Umeå universitet. År 1971 disputerade Svante Wold i organisk kemi över ämnet: Några teoretiska och beräkningsmässiga aspekter på bestämning av aktiveringsparametrar för kemiska reaktioner.

Efter sin doktorsavhandling vistades Wold under ett par år som utbytesforskare vid amerikanska universitet. Under sina år i USA utvecklade han den nya metoden att med statistik bearbeta stora kemiska datamängder - kemometri. 1986 blev Svante Wold professor i kemometri vid Umeå universitet. Tillsammans med ett antal kollegor vid organisk kemiska institutionen, etablerade Wold 1987 företaget Umetrics (sedan 2006 MKS Instruments) som har verksamhet i många länder. Sedan 1997 är Wold ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens avd. IV/Kemiteknik. Svante Wold är numera bosatt i Hollis, New Hampshire,
USA.

Arkivet rymmer två hyllmeter och består främst av Svante Wolds forskningsmaterial i form av manuskript och anteckningar ,
undervisnings- och kursmaterial samt konferenshandlingar. Tre volymer innehåller korrespondens med forskare, däribland med fadern Herman Wold. Till arkivet finns också en nästan komplett samling särtryck av Svante Wolds produktion med tillhörande korrespondens och anteckningar.

Arkivet upprättat av Gabriel Runeby, 2013-04-08