Utförlig arkivinformation

Handskrift 142. Dramapedagog Margreta Söderwalls arkiv (1912-2009)

Bild. Handskrift 142

Foto ur arkivet. Margreta Söder-
wall med skådespelare under
repetition av Så tuktas en
argbigga 1968.

Margreta Söderwall var född i Stockholm 1912. Efter studier vid Stockholms högskola och Lärarhögskolan i Stockholm anställdes hon 1949 som adjunkt i svenska och engelska vid Högre allmänna läroverket i Umeå. 1968 blev hon metodiklektor vid lärarutbildningen i Umeå och de sista yrkesverksamma åren (1974-1979) var hon lärare vid Huddinge Gymnasium.

Margreta Söderwall var teaterentusiast och Shakespeareälskare. En inspirerande Shakespearekurs i England sommaren 1951 resulterade i att hon året därpå startade en teatergrupp för ungdomar under namnet Umeå Shakespearesällskap. Under drygt 20 år var Margreta en entusiastisk ledare och regissör för Shakespearesällskapet. Omkring 500 ungdomar har under åren getts möjlighet att spela teater under Söderwalls ledning. Hennes Shakespeareföreställningar väckte stor uppmärksamhet med turnéer i Sverige, Finland och England. Totalt blev det ett fyrtiotal teateruppsättningar och ca 300 teaterföreställningar.

När Margreta i mitten av 1970-talet flyttade till Huddinge fortsatte hon sitt teaterengagemang. Här startade hon Commediagruppen - en teatergrupp för barn och ungdomar – i vars verksamhet hon var engagerad långt efter sin pensionering.
Margreta Söderwall utvecklade med tiden en egen teaterpedagogik där hon använde sig av s.k. dramatikpåsar med rekvisita för teaterspel i klassrummet. Margreta författade även ett antal böcker kring teaterpedagogik och bearbetade teaterpjäser för ungdomar. Hon har för sitt arbete med ungdomsteater erhållit ett flertal kulturutmärkelser och blev år 2001 hedersdoktor vid Umeå universitet.

Arkivet efter Margreta Söderwall består av 5 hyllmeter handlingar och innehåller främst material kring hennes verksamhet med Umeå Shakespearesällskap och Commediagruppen i Huddinge. Här återfinns ett stort bildmaterial, klippsamlingar, manuskript till artiklar och föreställningar, rekvisita (dramatikpåsar) samt en liten del korrespondens. Arkivet innehåller även en del skivinspelningar och bildmaterial från engelska Shakespeareföreställningar.

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.

Arkivet upprättat av Göran Larsson, 2014-11-28