Handskrift 143. Författaren Nils-Eric "Nicke" Sjödins arkiv (1934-2009)

Nils-Eric ”Nicke” Sjödin föddes i Röåns by, Junsele i Ångermanland. Efter studentexamen vid Sollefteå läroverk 1955 studerade han språk och litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Från 1961 till början av 1990-talet var han lärare i dessa ämnen vid Sollefteå läroverk. Vid sidan om sin lärarbana var han en mycket framstående norrländsk kulturpersonlighet. Han har bl.a. skrivit över 40 böcker/artiklar. Speciellt diktböckerna på ångermanländsk dialekt och då junselemålet, har blivit mycket populära.
En annan del av Nicke Sjödins författarskap var den som textförfattare till lokalrevyer i Sollefteå. Han deltog själv i många av revyerna tillsammans med hustrun Hervor och sonen Jacke.