1960-tal-1970-tal

Fyra noveller i skolmiljö (1960-tal-1970-tal) manuskript och utkast

Sju noveller (1960-tal-1970-tal) Destillera, Antennen, Brandchefen, Stugan, Hemifrån till Rådhuset, Masken och Gräva, manuskript

Novell om en kompanichef (1960-tal-1970-tal) manuskript

Skolbagateller (utg. 1972) fyra kollegieblock med utkast. I kollegieblocken finns även utkast till Party, Olof Palme, Adrian Karlssons bevittning m.fl.

Övriga frågor (utg.1973) maskinskrivet manuskript samt ett kollegieblock med utkast. I kollegieblocket även utkast till rektor Vincent Lindgren 50 år m. fl. texter

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Volym: 
144:2

Innehåll i volym 144:2

Manuskript: Egna romaner och novellsamlingar