1964-2012

Tio grupparbeten i samhällskunskap för grundskolans högstadium (utg. 1964) korrektur (medförfattare Lennart Larsson och Bert Stålhammar)

Recension av Tord Halls diktsamling Entropi (1966) utkast till recension

Om lyssnande i grundskolans läroplan (1960-tal-1970-tal) manuskript (kopia)

”Se Krouthen” – Divertimento till en konstnär. (1987) Beställningsverk av Akademiska kören i Linköping. Musik: Håkan Alinder, Text: Torgny Lindgren

”Kornknarrens klagan” och andra målningar (utg. 2006) korrektur till utställningskatalog om Bertil Almlöf

Förord till nyutgåva av Tomas Manns Svindlaren Krulls bekännelser (utg.2007) manuskript (kopia) samt utkast på lösa blad

Kring Bertil Almlöf (utg. 2009) tryck till invigningstal vid utställning på Ljungbergmuseet 2009

Förord till Maciej Zarembas bok ”Skogen vi ärvde” (utg. 2012) manuskript

Manuskript till radioprogram med musikinslag (odat.) utkast på lösa blad

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Volym: 
144:13

Innehåll i volym 144:13

Manuskript: Egna manuskript, övriga