Föredrag

”Vi är till bredden fyllda med språk” Föreläsning vid Nordspråks sommarkurs 1986 (utskrift) 1986

Tal vid öppnandet av utställning i samband med Umeå universitets årshögtid 16/11 2000 2000

Högtidsföreläsning vid promovering till hedersdoktor vid Umeå universitet 17/11 2000, även tidningsklipp 2000

”Störstorden” föredrag vid möte S:ta Katharinastiftelsen 7/10 2001

”Tro int I veill hava nanting sagt!” föreläsning i Umeå 2005/2006

Invigningstal vid Helmer OIsslund-utställning, Prins Eugens Waldemarsudde 20/9 2008, flera versioner 2008

Tal vid tandläkarkongress i Örebro 6/4 2011

”Kunskapen” föredrag troligen vid Umeå universitet u.å.

Om begreppet kunskap, föredrag u.å.

Det bibliska språket, föredrag  u. å.

Kristallklart- om människans språk, föredrag u.å.

Om författarens makt, föredrag u.å.

Om språket, föredrag u.å.

Om talspråk och skriftspråk, föredrag u.å.

Om läroboksförfattare, föredrag u.å.

Om vatten, föredrag u.å.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Volym: 
144:17

Innehåll i volym 144:17

Manuskript: Egna manuskript till föredrag