Utförlig arkivinformation

Handskrift 144. Författaren Torgny Lindgrens arkiv (1938-2017)


Foto: Jesper Stenmark

Torgny Lindgren föddes 1938 i Raggsjö, Norsjö kommun. Han utbildade sig vid Folkskoleseminariet i Umeå och arbetade under två år som folkskollärare i Norsjö kommun. Efter kompletterande högskolestudier var han sedan verksam som ämneslärare i historia och samhällskunskap fram till 1974. Han har varit bosatt och haft lärartjänster i Storfors och Vimmerby. Sedan hösten 1996 var Tjärstad prästgård i Östergötland hans hemadress.

Som författare debuterade Torgny Lindgren 1965 med diktsamlingen Plåtsax, hjärtats instrument. Under de första åren av sitt författarskap skrev han främst poesi och noveller, ofta med samhällssatiriska inslag. 1973 kom romandebuten Övriga frågor och året därpå lämnade han läraryrket för att bli författare på heltid.

Torgny Lindgrens stora genombrott kom 1982 med romanen Ormens väg på hälleberget, en berättelse där språk och handling förlagts till 1800-talets Västerbotten. Mycket av hans författarskap har präglats av uppväxten i Västerbotten och han använde i sina romaner ofta ett dialektalt språk. Torgny Lindgrens romaner och novellsamlingar byggde ofta på en blandning av folkligt, bibliskt, filosofiskt och satiriskt berättande. Genom åren vann han stora publika framgångar och erhöll ett flertal litterära utmärkelser, både i Sverige och internationellt. Han var sedan 1991 ledamot i Svenska Akademien på stol nr 9 och utnämnd till hedersdoktor vid universiteten i Umeå och Linköping.

De handlingar efter Torgny Lindgren som överlämnats till Forskningsarkivet (ca 3 hyllmeter) består till största delen av manuskript och utkast till delar av hans litterära produktion. Arkivet rymmer även korrespondens och samlade tidningsklipp om Torgny Lindgren och recensioner av hans böcker.

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.

Arkivet upprättat av Göran Larsson, 2018-05-03