Handskrift 145. Skogsfaktor Anders-Gustav (AG) Jönssons arkiv (1862-1935)

Bild. Handskrift 145

Anders-Gustav (AG) Jönssons född 1862-12-26 i N. Metbäcken i Östmark, Fryksdalen, Värmland. Vid början av 1890-talet flyttade AG Jönsson till Sundsvallsområdet, där han kom att arbeta i den expansiva skogsindustrin. I slutet av 1890-talet flyttade Jönsson med familj (hustrun från Haverö församl. Vnl.) till dåvarande Bastuträsk (numera Gunnarn) i Stensele församl.  Anders Gustav Jönsson anställdes som skogsfaktor vid dåvarande Holmsunds AB, numera SCA vid sekelskiftet 1900. Bebodde en av Holmsunds AB:s fastigheter och titulerades även åbo och sedermera vid sin död 1935-10-1, hemmansägare.

Arkivet upprättat av Cuno Bernhardsson, 2010-08-11