Handskrift 146. Landsantikvarien och författaren Kjell Lundholms arkiv (1938-)

Bild. Handskrift 146

Kjell Lundholm född 1938 i Hortlax, Piteå kommun. Bosatt i Gammelstad, Luleå. Lundholm anställdes på Norrbottens museum på 1960-talet och var under åren 1975-1988 landsantikvarie i Norrbottens län. Efter 1988 har Lundholm varit verksam som förlagsredaktör och fri skriftställare.

Kjell Lundholm har genom åren skrivit och givit ut ett stort antal böcker och kulturhistoriska artiklar rörande Norrbotten. Bland bokutgivningen kan nämnas: Öjebyn förr och nu (1978), Norrbotten 6000 år (1989), Luleå kommuns historia 1 (1992 tillsammans med Maurits Nyström). Under 2000-talet har han gett ut bland annat: Eyvind Jonsson och Norrbotten (2000), I krigets spår 1809-2009 (2009), Luleå skärgård: ett örike i Bottenviken (2010).

Det nu överförda författar-/personarkivet omfattar 12 hyllmeter och innehåller manushandlingar, korrespondens, inspelningar, och klipp. Samlingen är en gåva från arkivbildaren.

Arkivet är oförtecknat.