Handskrift 147. Docent Jörgen Björklunds arkiv (1940‐2001)

Bild. Handskrift 147

Jörgen Björklund har publicerat sig och deltagit i flera betydande forskningsprojekt som företrädesvis gällt nordsvenska och nordeuropeiska ekonomisk‐historiska förhållanden.

Framförallt kom Jörgen Björklund att ägna sin forskning åt skogen, skogsarbetet och skogsindustrin. Speciellt den skogsexploatering (timmerfronten) som tog sin början under 1800‐talet i södra delarna av Sverige för att avslutats i nordfinskt och på ryskt område vid tiden för första världskriget.