Handskrift 148. Forskningsmaterial kring poeten och konstnären Harriet Löwenhjelm (1887-1918) samlade av Doris Nitz-Karlsson

Bild. Handskrift 148

Doris Nitz-Karlsson t.v
Harriet Löwenhjelm t.h

Doris Nitz-Karlsson (1911-2007) var född i Sorsele och arbetade under många år i bokhandel i Stockholm. Hon var en stor beundrare av poeten och konstnären Harriet Löwenhjelm och byggde under åren upp en samling av litteratur, konst, klipp och kopior kring Löwenhjelms liv och produktion.

Enligt Doris Nitz-Karlssons önskan skänktes samlingen till Umeå universitetsbibliotek efter hennes död. Här ingår nu böckerna i universitetsbibliotekets samlingar medan Forskningsarkivet förvaltar de övriga delarna av hennes Löwenhjelmsamling.

Arkivet upprättat av Göran Larsson, 2011-04-04

Förteckning