Utförlig arkivinformation

Handskrift 149. Byrådirektör och lekterapeut Ivonny Lindqvists arkiv (1920-2018)

Bild. Handskrift 149

Ivonny Lindqvist föddes i Vännäs 1920 och utbildade sig i början av 1950-talet till förskollärare. Hon kom efter utbildningen att arbeta I Sundsvall vid olika barnhem, upptagningshem och förskolor.

1956 flyttade hon med familj till Umeå där hon oavlönad började arbeta med lekverksamhet för barn inlagda vid Umeå lasarett. Här mötte hon bl.a. svårt sjuka barn och barn inlagda vid vuxenavdelningar utan möjlighet till lek och föräldrakontakter.

Med stort engagemang kom hon genom åren att utveckla en väl fungerande lekterapiverksamhet vid Umeå universitetssjukhus. Hennes arbetssätt och syn på verksamheten har kommit att stå modell för lekterapierna vid de svenska sjukhusen idag.

1972 lämnade Ivonny sitt arbete vid lekterapin i Umeå och tillträdde en tjänst som byrådirektör vid Socialstyrelsen i Stockholm. Hon har genom åren varit internationellt engagerad som föreläsare vid kongresser, sjukhus och universitet. Hon har även författat ett antal böcker och artiklar inom sitt specialområde. 1980 blev hon utnämnd till medicine hedersdoktor vid Umeå universitet för sin pionjärinsats inom lekterapiområdet.

Arkivet efter Ivonny Lindqvist rymmer ca 1 hyllmeter och innehåller bl.a. manuskript, korrespondens, konferenshandlingar, fotografier, filmer och klippsamling.
Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.

Arkivet upprättat av Gabriel Runeby, 2012-01-09