Handskrift 151. Professor Sverker R Eks arkiv (1930-2019)

Sverker R Ek

Sverker R Ek kom till Umeå universitet 1968 som universitetslektor i litteraturvetenskap. 1985 utnämndes han till professor i litteraturvetenskap med drama-teater-film vid Umeå universitet. Eks huvudsakliga forskningsområde har varit litteratur- och teaterhistoria och han har bl.a. publicerat arbeten kring Hjalmar Bergman, Alf Sjöberg och Peter Weiss.
Sverker R EK har även varit ledare för stora teaterhistoriska forskningsprojekt och publicerade 2012 tillsammans med sin fru Marianne Ek ett digitalt projekt kring Hjalmar Bergmans korrespondens 1900-1930.