Handskrift 157. Professor Kurt Genrups arkiv (1944-)

Kurt Genrup föddes 1944 i Kalmar. Efter studier vid Lunds universitet tog han en fil.kand. examen i historia 1968 och kom 1975 att disputera i ämnet etnologi med avhandlingen Gåsskötsel. En etnologisk studie med särskild hänsyn till skånska förhållanden.
Under åren 1977-1984 arbetade Genrup som länsbildningskonsulent i Visby innan han 1984 flyttade till Umeå för en tjänst som forskarassistent vid Etnologiska institutionen vid Umeå universitet. Karriären fortsatte sedan med anställningar som docent, lektor och professor framför allt vid Umeå universitet men också vid Åbo Akademi.
Mellan 1999 och 2002 var han också föreståndare för avdelningen för Kulturadministration vid institutionen för kultur och media vid Umeå universitet. 2002 blev Genrup föreståndare och ämnesföreträdare för Restauranghögskolan också denna vid Umeå universitet.
Kurt Genrup har genom åren varit en folkbildare med en omfattande mängd föreläsningar och publikationer. Han har även varit medlem i lärda sällskap och akademier som t.ex. Norrlands Gastronomiska Sällskap och  Måltidsakademin.