Utförlig arkivinformation

Handskrift 16. Kommunalrådet Torsten W. Perssons arkiv (1922- )

Torsten W Persson

Torsten William Persson, f. 1922 i Ursviken, Skellefteå landsförsamling, socialdemokratisk kommunpolitiker. Persson var 1954-65 distriktsombudsman i Västerbottens län för socialdemokraterna innan han 1965 blev heltidsengagerad politiker i Umeå kommun och vice ordförande i Umeå stads drätselkammare.

Åren 1968-70 var han anställd av Socialstyrelsen som konsulent för glesbygdsfrågor i de tre nordligaste länen. Perioden 1970-88 var Persson kommunalråd i Umeå kommun, 1980-85 som ordförande i kommunstyrelsen. Han har även haft uppdrag bl.a. vid länsstyrelsen i Västerbottens län, Umeå universitets styrelse och styrelsen för Västerbottens Sparbank.

Torsten W. Persson har ett aktivt kulturintresse och medverkade som kommunpolitiker bl.a. till Norrlandsoperans lokalisering till Umeå 1974. Han är själv körsångare och har tillhört styrelsen för Umeå musiksällskap. Persson har också varit aktiv i Kvarkenrådet och Blå vägen-föreningen.
Torsten W. Persson blev filosofie hedersdoktor vid Umeå universitet 1992.
 
I arkivet efter Torsten W. Persson återfinns ett urval av hans manuskript, en klippsamling rörande ffa Umeå kommun och Västerbotten 1953-2012. I arkivet finns även utredningar och broschyrer m.m. rörande kommunen och länet. 

Ett personarkiv efter Torsten W. Persson finns även vid Stadsarkivet, Umeå kommun.

Arkivet upprättat av Gabriel Runeby, 2013-11-15