Handskrift 161. Politikern och landshövdingen Georg Anderssons arkiv (1936-)

Foto: Riksdagen

Georg Andersson föddes 1936 i Krokträsk, Älvsbyns kommun. Han utbildade sig till lärare och kom att tjänstgöra som folkskollärare och rektor i Örträsk, Lycksele mellan åren 1957-1970.
Georg Andersson kom tidigt att engagera sig politiskt för socialdemokraterna, ett engagemang som 1971 ledde till riksdagsuppdrag. Georg Andersson var socialdemokratisk ledamot i Riksdagen under åren 1971-1995. Under denna period kom han att inneha tre ministerposter. Åren 1986-1989 var han biträdande arbetsmarknadsminister och invandrarminister samt under 1989-1991 kommunikationsminister.
Georg Andersson utsågs 1995 till landshövding för Västerbottens län, ett uppdrag som han innehade fram till 2001.

Det arkiv som Georg Andersson överlämnat till Umeå universitetsbibliotek (2 hm) innehåller främst manuskript till tal och artiklar, korrespondens samt en större klippsamling.