161. Egna verk och manuskript

Innehåll

Manuskript till tal, anföranden och artiklar före 1971
"Egna skrivelser" 1960-1970
Manuskript till tal och anföranden 1971-1995
Manuskript 1971-1982
Manuskript 1982-1985
Manuskript 1986-1989
Manuskript 1987
Manuskript 1987
Manuskript 1988
Manuskript 1989
Manuskript 1989-1994
Manuskript till artiklar och andra texter 1971-1995
Manuskript artiklar m.m. 1971-1985
Manuskript artiklar m.m. 1985-1991
Manuskript artiklar m.m. 1991-1995
Manuskript till tal, anföranden och artiklar 1995-2001
Manuskript till tal, artiklar m.m. 1995-2002
Övriga tal och anföranden 1960-2002
Övriga tal och anföranden 1960-2002