Utförlig arkivinformation

Handskrift 161. Politikern och landshövdingen Georg Anderssons arkiv (1936-)


Foto: Riksdagen

Georg Leander Andersson föddes den 3:e mars 1936 i Krokträsk, en by några mil utanför Älvsbyn i Norrbotten. Han växte upp i ett jordbrukarhem och hans föräldrar var aktiva inom EFS-kyrkan så det föll sig ganska naturligt för Georg Andersson att tidigt intressera sig för kristna frågor. Hans politiska intresse väcktes i skolåldern och efter sex år i skolan i Krokträsk började han på Realskolan i Älvsbyn. Efter det fortsatte Georg Andersson att läsa vid folkskoleseminariet i Luleå och efter examen fick han sin första tjänst som folkskollärare 1957 i byn Långsele i Örträsk kommun i Västerbotten. Efter några år gick flyttlasset från Långsele till Örträsk där han från och med 1965 innehade tjänst som rektor. Georg Andersson kom tidigt att engagera sig lokalpolitiskt för socialdemokraterna och efter flera lokalpolitiska engagemang i Örträsk kommun blev Georg utsedd till kommunfullmäktiges ordförande 1971-1986 för Lycksele kommun, som 1971 slagits ihop med Örträsk.  

Samtidigt under 1971 utsågs Georg Andersson också till socialdemokratisk riksdagsledamot. Under sin riksdagstid kom han att ha tre ministerposter.  Åren 1986-1989 var han biträdande arbetsmarknadsminister och invandrarminister samt under 1989-1991 kommunikationsminister. Georg Anderssons riksdagstid avslutades 1995 då han utnämndes till landshövding för Västerbottens län och detta uppdrag varade till 2001.  Hans intresse för kristna frågor fortgick, framför allt med engagemang inom Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund (SKSF), också kallat broderskapsrörelsen. Inom denna rörelse utnämndes Georg Andersson också till ordförande 1986-1990.

Det arkiv som Georg Andersson överlämnat till Umeå Universitetsbibliotek (2 hm) omfattar framför allt manuskript till tal, anföranden, artiklar samt korrespondens. Klippsamlingen omfattar framför allt pressklipp från George Anderssons tid som landshövding och behandlar allehanda ämnen med relation till Västerbotten och hans uppdrag där.

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.

Arkivet upprättat av Helena Haage, 2019-04-09