Handskrift 162. Professor Kristo Ivanovs arkiv (1937-)

Kristo Ivanov

Kristo Ivanov föddes i Belgrad 1937 och har bott och studerat i bl.a. Italien och Brasilien. Efter en civilingenjörsexamen i elektronik flyttade han 1961 till Sverige och arbetade under flera år inom teknik- och databranschen. Efter studier vid Tekniska Högskolan och Stockholms universitet kunde han 1972 lägga fram en doktorsavhandling med titeln ”Quality-control of Information”– den första svenska avhandlingen i ämnet informatik.
Efter sin disputation tjänstgjorde han som lektor vid universiteten i Linköping, Stockholm och Umeå. 1984 blev han Umeå universitets förste professor i informatik, en tjänst som han innehade fram till sin pensionering 2002. Hans forskningsområden kan sammanfattas med begrepp som: Quality-control of Information, Hypersystems, Security och Cultural Criticism.