Utförlig arkivinformation

Handskrift 162. Professor Kristo Ivanovs arkiv (1937-)

Kristo Ivanov

Kristo Ivanov föddes i Belgrad 1937 och har bott och studerat i bl.a. Italien och Brasilien. Efter en civilingenjörsexamen i elektronik flyttade han 1961 till Sverige och arbetade under flera år inom teknik- och databranschen. Efter studier vid Tekniska Högskolan och Stockholms universitet kunde han 1972 lägga fram en doktorsavhandling med titeln ”Quality-control of Information”– den första svenska avhandlingen i ämnet informatik.
Efter sin disputation tjänstgjorde han som lektor vid universiteten i Linköping, Stockholm och Umeå. 1984 blev han Umeå universitets förste professor i informatik, en tjänst som han innehade fram till sin pensionering 2002. Hans forskningsområden kan sammanfattas med begrepp som: Quality-control of Information, Hypersystems, Security och Cultural Criticism.

Kristo Ivanov har till Umeå universitet överlämnat ett arkiv med publikationer och arbetsmaterial från sina år vid svenska universitet. Han har även donerat ett digitalt arkiv bestående av datafiler och dokument från sin verksamhet både inom akademien och privat. Hans webbpublicerade material i form av hemsidor och debattinlägg finns även sparat i arkivet som är fritt tillgängligt för forskning.

Mer information om Kristo Ivanov, hans verksamhet och länkar till hans personliga hemsidor finns på Wikipedia under adress:  https://en.wikipedia.org/wiki/Kristo_Ivanov

 

Arkivet upprättat av Göran Larsson, 2014-12-08