Handskrift 163. Kanslichef Kjell Söderbergs arkiv (1923-2011)

Bild. Handskrift 163

Kjell Söderberg föddes i Örnsköldsvik 1923 och avled i Stockholm 2011. Båda föräldrarna, tulltjänstemannen Alvar Söderberg och dennes hustru Annie född Öman, härstammade från Ulvöhamn.

Kjell Söderberg har bedrivit omfattande forskning om Ulvöns historia. Hans släkt hade i flera generationer varit bosatta på Ulvön. Söderbergs forskning har belönats med ett flertal priser och år 2005 blev han hedersdoktor vid Umeå universitet.