Handskrift 164. Professor Raoul J. Granqvists arkiv (1940-)

Raoul J. Granqvist är professor emeritus i engelskspråkig litteratur vid Umeå universitet. Hans akademiska forskning har till stora delar handlat om afrikansk litteratur. Raoul räknas som en av pionjärerna inom detta forskningsområde. Hans forskning rymmer även områden som kulturstudier, översättningsteori och postkolonialism.
Raoul Granqvist har som forskare besökt många länder och kulturer. Han har varit gästforskare vid afrikanska universitet bl.a. i Nairobi och Nsukka samt vid de amerikanska universiteten i Harvard och Berkeley. Raoul pensionerades 2007 från sin tjänst vid Umeå universitet men är fortfarande aktiv som forskare och författare.