164: Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet

Innehåll

Åbo Akademi, akademiska studier
Anteckningsböcker i engelska, franska m.fl. ämnen
Uppsatser, anteckningar, studiematerial 1963-1964
Uppsatser, anteckningar, studiematerial 1965
Akademiska sommarkurser och tryck
Tornedalsskolan Haparanda, gymnasielärare
Undervisningsmaterial och tjänsteärenden
Uppsala universitet, doktorandstudier
Korrespondens, informationsmaterial, litteraturlistor
Umeå universitet, institutionsarbete
Kurser i afrikansk och engelsk litteratur
English in Africa, högskolekurs Uppsala
Afrikansk litteratur, folkhögskola och Kursverksamheten
Gästföreläsare och gästforskare
William Goldings besök i Umeå 1991
Doktorander
Institutionen för engelska: korrespondens, seminarier m.m. 1981-1990
Institutionen för engelska: korrespondens, seminarier m.m. 1991-1994
Institutionen för engelska: korrespondens, seminarier m.m. 1995-1996
Institutionen för engelska/moderna språk: korrespondens, seminarier m.m. 1997-2001
Institutionen för moderna språk/engelska: korrespondens, seminarier m.m. 2002-2007
Forskningsprojekt: Afrika, kultur och litteratur
Afrikanska författare A-V
Afrikanska författare: Thiongo, Achebe, Soyinka m fl.
Women and/in African literatur
Chinua Achebe: texter, författarbesök
Chinua Achebe: artiklar, bokrecensioner
Chinua Achebe: transkriptioner av intervjuer
Diverse afrikaresor, projekt och forskningsprogram
Place and Space
Nairobi City Culture
Uganda
Visuality
Forskningsprojekt: English literature
The Variorum Edition of the Poetry of John Donne
English Literature in Nineteenth-Century USA
English Literature in Nineteenth-Century USA
English Literature in Nineteenth-Century USA, kortregister
Mottagandet av Shakespeare i USA
Forskningsprojekt: Bukarest
Bukarest: Korrespondens och ansökningar
Bukarest: intervjuer
Bukarest: diverse manuskript
Bukarest: tidningsartiklar
Bukarest: forskningsmaterial
Bukarest: forskningsmaterial
Forskningsprojekt: Kulturstudier (tvärvetenskap)
Tvärvetenskapliga seminarieserier och kurser
Kulturstudier vid Umeå universitet
Autobiography and memory
Konferenser: internationella och nordiska
Konferenser 1967-1987
Konferenser 1988-1992
Konferenser 1993-2004
Konferenser: egna anordnade
Konferenser 1981-1986
Konferenser 1987-1990
Konferenser 1991-1993
Konferenser 1994
Konferenser 1997-2000
Konferenser 1999-2007