Utförlig arkivinformation

Handskrift 164. Professor Raoul J. Granqvists arkiv (1940-)


Raoul J. Granqvist är professor emeritus i engelskspråkig litteratur vid Umeå universitet. Han är född 1940 i byn Öja i Österbotten. Efter studier vid Åbo Akademi arbetade han som lektor i engelska och franska i Haparanda innan han påbörjade doktorandstudier vid Uppsala universitet. 1975 tog han sin doktorsexamen med en avhandling om den engelske 1600-talspoeten John Donne.

Raoul Granqvist fortsatta akademiska forskning kom att bedrivas vid Umeå universitet och kom till stora delar att handla om afrikansk litteratur. Raoul räknas som en av pionjärerna inom detta forskningsområde. Hans forskning rymmer även områden som kulturstudier, översättningsteori och postkolonialism.
Raoul Granqvist har som forskare besökt många länder och kulturer. Han har varit gästforskare vid afrikanska universitet bl.a. i Nairobi och Nsukka samt vid de amerikanska universiteten i Harvard och Berkeley. Raoul pensionerades 2007 från sin tjänst vid Umeå universitet men är fortfarande aktiv som forskare och författare.

Arkivet efter Raoul Granqvist rymmer 6 hyllmeter och innehåller främst handlingar från hans tid vid Umeå universitet. I arkivet återfinns bl.a. korrespondens och bandinspelningar med ett flertal afrikanska författare. Här finns även handlingar kring forskningsprojekt och konferenser, enstaka manuskript samt fotografier och tidningsklipp.

Arkivet är till största delen tillgänglig för forskning.

En presentation av Raoul J. Granqvists forskning och samlade publikationer återfinns på webbsidan:
http://www.sprak.umu.se/om-institutionen/personal/raoul-granqvist

 

Arkivet upprättat av Göran Larsson, 2014-04-04