Handskrift 165. Professor Egil Johanssons arkiv (1933-2012)

Egil Johansson (1933-2012) var professor vid Umeå universitet i pedagogik samt professor i folkundervisningens historia. 1994 blev han hedersdoktor vid teologiska fakulteten i Uppsala. 
Han föddes i Bergsbyn, Skellefteå 1933, läste teologi vid Uppsala universitet och prästvigdes för Luleå stift 1959. Han tjänstgjorde som präst fram till 1968.
Efter studier vid Umeå universitet blev han så smånigom professor i pedaggogik. Hans huvudintresse inom forskningen har varit den folkliga läskunnigheten och folkundervisningens historia. Han har i sin forskning ofta använt sig av det stora svenska kyrkboksmaterialet och var en pionjär i användningen av modern datateknik. Han drev ett stort antal forskningsprojekt och var även initiativtagare till olika forskningsmiljöer specialiserade på arkivforskning och ny teknik, bl.a. SVAR i Ramsele, Demografiska databasen och Forskningsarkivet vid Umeå universitet.

Arkivet efter Egil Johansson är 20 hyllmeter och innehåller material från flera av hans stora forskningsprojekt.