Handskrift 166. Riksdagsmannen och författaren Tore Nilssons arkiv (1919-1998)

Foto ur Riksdagens arkiv

Tore Nilsson föddes 1919 i Österselet, Vännäs. Han utbildade sig som predikant inom EFS-kyrkan. Han kom att engagera sig politiskt för Högerpartiet och var riksdagsman för Högerpartiet/moderaterna under 20 år.

Som författare debuterade han 1944 i antologin På väg: Poesi och prosa av elva författare. Genom åren kom han att ge ut ett tjugotal böcker, både skönlitteratur och diktsamlingar.

Tore Nilssons stora fritidsintresse var hembygdsforskning och mycket av sin lediga tid i samband med riksdagsarbetet satt han på Riksarkivet och forskade. Han kom i sin forskning främst att intressera sig för sin hembygd Vännäs och Bjurholm. Han forskade gärna - förutom i kyrkböcker -  i äldre skattelängder och domstolsmaterial.

Det material efter Tore Nilsson som överlämnats till Forskningsarkivet är nästan uteslutande hans hembygdsforskning kring Vännäs och Ume gamla socken. En stor del av materialet är anteckningar och underlagsmaterial till en planerad utgivning av en serie böcker om byar i gamla Ume socken.