Handskrift 167. Författaren Loka Enmarks arkiv (1931-2012)

Loka Enmark

Loka (Solweig) Enmark föddes i Bureå, Västerbotten och växte upp i Skelleftehamn. Efter realexamen flyttade hon 1950 till Stockholm för studier vid Konstfack. Under 1950-talet övergick hon mer och mer från tecknande till skrivande och 1960 debuterade hon med romanen Bedrägeri.
Hennes tidiga böcker blev uppmärksammade för sin erotiska frispråkighet och hon beskrevs gärna i pressen som en ”glupande erotisk varg”. Hennes böcker byggde i stora drag på självupplevda händelser och Lokas olyckliga barndom återkommer ofta som motiv i böckerna. Loka Enmark skrev ett tjugotal romaner och novellsamlingar samt artiklar, noveller och kåserier både i dags- och veckopress.