Handskrift 168. Professor Tom Ericssons arkiv (1948- )

Tom Ericsson är historiker och disputerade 1978 på avhandlingen ”I fosterlandets tjänst: En studie i den svenska améunderbefälskårens fackliga strävanden 1901-1922”. Han har varit anställd vid Umeå universitet från 1974 fram till sin pensionering 2013. Hans forskning har i huvudsak behandlat socialhistoria.Tom Ericsson blev professor i historia 1998 och har varit dekanus vid Humanistiska fakulteten 1993-1996.

Arkivet efter Tom Ericsson innehåller korrespons, projekthandlingar och minnesanteckningar. Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.

Länk till Tom Ericssons hemsida på Umeå universitet