Anslag, priser, utmärkelser

American Academy of Arts & Letters, Chesterfield Film Company
The William Marion Reedy Memorial Award, Rhysling Awards,
John Simon Guggenheim Memorial Fundation, New York Foundation
For The Arts, The Pushcart Prize Fellowships Inc.

Innehåller även korrespondens

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Volym: 
169 D1:1

Innehåll i volym 169 D1:1

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Anslag, priser, utmärkelser och recensioner