Korrespondens kring publiceringstillstånd barnböcker och poesi för barn