Skulpturer, fotografier

Skulpturer förteckning, innehåller fotografier
(innehållsförteckning i volymen)                                                                            

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Volym: 
169 D6:3

Innehåll i volym 169 D6:3

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Konst