Handskrift 17. Professor Bengt Hubendicks arkiv (1916-2012 )

Bild. Handskrift 17

Professor Bengt Hubendick född 1916 har varit verksam som chef för Naturhistoriska museet i Göteborg samt författat ett flertal vetenskapliga arbeten inom områdena anatomi, fylogeni och biogeografi och en rad populärvetenskapliga arbeten.

Bengt Hubendick har även varit medarbetare vid Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning och från 1974 fram till 1994 vid Göteborgs Posten. Under 1950- och 1960- talet arbetade han för världshälsoorganisationen WHO.