Utförlig arkivinformation

Handskrift 170. Författaren Bo Johanssons arkiv (1925-2017)


Foto: Lennart Örnebro

Bo Johansson föddes i Vilhelmina 1925. Han tog en folkskollärarexamen 1954 och kom under många år att arbeta som lärare och rektor i Vilhelmina kommun. Han arbetade även under en tid inom radion bl.a. med skolradio, men även som producent, lokalreporter och med egna radioprogram.
Bo Johansson hade ett stort lokalhistoriskt intresse med djupa kunskaper om koloniseringen av lappmarken. För sitt stora kulturella engagemang belönades hangenom åren med en rad utmärkelser.

Bo Johansson är kanske mest känd som en skrivande man. Från sin studietid och framåt har han skrivit poesi, noveller, skådespel, artiklar och komponerat musik. Han var tidigt engagerad i Norrländska litteratursällskapet och med i dess första styrelse 1957.
Debuten som författare kom 1979 med diktsamlingen Ord från Baksjöby. Två år senare gav han ut diktsamlingen Om sommaren om hösten bittida sent, ett samarbete med fotografen Sune Jonsson. Ytterligare några diktsamlingar kom att ges ut under åren, 2012 kom den sista med titeln Minnesrum.

Hans författande kom framför allt att skildra nybyggarlivet och den lappländska naturen. Under 1970-talet var han en av författarna bakom TV-serien Nybyggarland. Bo Johansson var även drivande i utgivningen av lokalhistorisk litteratur om Vilhelminabygden.

Arkivet efter Bo Johansson är ca 1,5 hyllmeter och innehåller främst manuskript till hans litterära produktion och musik. Bland arkivmaterialet finns även en hel del manuskript som aldrig blivit utgivna. Vid Vilhelmina museum finns ytterligare manuskript och arkivmaterial efter Bo Johansson.

Arkivet upprättat av Göran Larsson, 2017-09-18